فایل های دسته بندی آزمون استخدامی

آزمون استخدامی اختصاصی وزارت نیرو

این فایل مجموعه سوالات اختصاصی وزارت نیرو مربوط به آزمون استخدامی این وزارت خانه می باشد که به تفکیک عمومی و غیر فنی و فنی هر رشته گردآوری شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1